انتصاب دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد به عنوان دبیر تخصصی در مجله حقوق تجاری

به گزارش پایگاه خبری ندای دانش به نقل تجهیز نیوز، طی حکمی از سوی آقای منصور کیانی، مدیرمسئول مجله حقوق تجاری، دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد را به عنوان دبیر تخصصی منصوب نمود.

 

متن حکم به شرح ذیل می باشد:

جناب آقای دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد

با سلام و تحیت الهی

احتراما با عنایت به تخصص، تعهد، تجارب، صلاحیت حرفه ای و سوابق ارزشمندتان، حضرتعالی به موجب این حکم به عنوان دبیر تخصصی مجله حقوق تجاری منصوب می گردید.

امید است با اتکال به ایزد منان و با بهره گیری از تجارب و تخصص ارزشمند خود در راه پیشبرد اهداف این مجله موفق و موید باشید.

قابل ذکر است دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد، همینک مسئولیت سردبیری ۱۵ مجله و دبیر تخصصی ۱۰ مجله اختصاصی را در کارنامه پژوهشی خود دارد.