آرم دانشگاه آزاد اسلامی چه معنایی دارد
آرم دانشگاه آزاد اسلامی چه معنایی دارد

آرم دانشگاه آزاد اسلامی دارای مفاهیم و اهداف هفت‌گانه می باشد

سرویس دانشگاهی و فرهنگی پایگاه خبری ندای دانش: معنی و فلسفه آرم دانشگاه آزاد اسلامی اهداف هفت گانه ای دارد که جهت آشنایی  در ادامه خواهید خواند

مفاهیم و اهداف هفت‌گانه بکارگرفته شده در آرم دانشگاه آزاد اسلامی بشرح ذیل می باشد:

۱- محراب: نشانه عبودیت به باریتعالی و این نکته که دانشگاه باید معبد باشد.

۲- کلمه (لا): مخفف (لا اله الا الله) است به معنی نفی همه معبودها به جز خداوند تبارک و تعالی.

۳- نوک قلم : اشارتی است به آیه شریفه (ن و القلم و ما یسطرون) به منظور تحصیل علم.

۴- بال پرنده: به مفهوم آزاد بودن دانشگاه است و ترکیب دو بال پرنده نشان دهنده علم و تقوی.

۵- رحل قرآن مجید: مبین اسلامی بودن دانشگاه و الهام از تعالیم کتاب آسمانی قرآن است.

۶- تلفیقی است از سر در ورودی دانشگاه تهران و حوزه علمیه که نشان دهنده سیستم آموزشی دانشگاه است.

۷- کلمه دانشگاه آزاد اسلامی که با خط نستعلیق نوشته شده و حتما باید در جای مورد نظر و با همین ترکیب استفاده شود.

پایان