بررسی تاثیر نوآوری بر کار آفرینی پوشاک
بررسی تاثیر نوآوری بر کار آفرینی پوشاک

سرمایه‌های راکد و سازمان‌دهی و مدیریت مناسب منابع، ایده‌های جدید خود را عملی می‌کند و نقش مهمی در تولید و اشتغال مولد پیدا می کند.   از طرف دیگر باتوجه به پتانسیل بالای صنعت تولید پوشاک برای اشتغال زایی با نواوری واستفاده از ایده های جدید میتوان علاوه بر بالابردن راندمان کار باعث ایجاد خطوط […]

سرمایه‌های راکد و سازمان‌دهی و مدیریت مناسب منابع، ایده‌های جدید خود را عملی می‌کند و نقش مهمی در تولید و اشتغال مولد پیدا می کند.

 

از طرف دیگر باتوجه به پتانسیل بالای صنعت تولید پوشاک برای اشتغال زایی با نواوری واستفاده از ایده های جدید میتوان علاوه بر بالابردن راندمان کار باعث ایجاد خطوط تولید جدید در این مشاغل شد که خود باعث ایجاد کارافرینی و اشتغال خواهد شد که باعث حل بسیاری از مشکلات اقتصادی اجتماعی خواهد شد. علاوه بر آن با تولید محصولات متناسب نیاز بازار خارجی که دارای خلاقیت و نوآوری خاصی باشد از استقبال بازار های خارجی برخوردار شده و باعث افزایش صادرات و ارز آوری خواهد شد.

 

نگارندگان: سید محمدرضا حسینی علی اباد (کارآفرین، موسس و مدیر استارتآپ ایتوک، سرپرست تشکل اقتصاد دیجیتال و استارتآپ ها نوشهر) و آرش لحمی (کارشناس برنامه ریزی شرکت مدوک زیست دارو )