نقشه‌ای تمیز برای هدفی کثیف!
نقشه‌ای تمیز برای هدفی کثیف!

طی سالهای ۲۰۱۲ تا امروز سودان سومین کشور مسلمان (بعد از لیبی و سوریه) است که بر اساس طراحی دشمنان اسلام، به ورطه جنگ و نابودی افتاده و متأسفانه هنوز دخالتهای مستقیم و غیر مستقیم آمریکا، اروپا و رژیم اشغالگر قدس در رخدادهای اخیر سودان مورد توجه قرار نگرفته است!

به گزارش پایگاه خبری ندای دانش به نقل  ترشیز خوان؛ تا ۱۲ سال پیش سودان بزرگترین کشور آفریقا با اکثریت جمعیت مسلمان و رویکردی ضد صهیونیستی بود و با جمهوری اسلامی ایران در موضوعات مختلف همکاری می کرد.

در سال ۱۳۹۰  صهیونیستها با همراهی آمریکا و اتحادیه اروپا، این کشور را به دو قسمت تجزیه کرده و مناطق نفت خیز آن را ( که در جنوب این کشور قرار داشت) به شورشیان مسیحی و بت پرست واگذارکرده و کشور سودان جنوبی را تشکیل دادند. کشوری که روابط بسیار نزدیکی با رژیم صهیونیستی دارد.

در مرحله بعد و با فشار آل سعود دولت سودان همکاری و رابطه با ج.ا.ا را  قطع کرد و به متحد جدی عربستان تبدیل شد.

مدتی بعد ارتش سودان با کودتا، حکومت “عمرالبشیر” را سرنگون و دولتی نظامی را بر این کشور مسلط کرد. این کودتا با حمایت عربستان و رژیم صهیونیستی مواجه شد. در این مقطع تعداد زیادی از نظامیان سودانی برای کمک به عربستان وارد جنگ یمن شدند و دولت نظامی سودان برای برقراری رابطه با “تل آویو” ابراز تمایل کرد.
و اکنون در مرحله دیگری از نقشه صهیونیستی _ غربی برای سودان ، این کشور شاهد شعله ور شدن جنگ داخلی است . جنگی میان ارتش و نیروهای واکنش سریع این کشور که می تواند مقدمه تجزیه این کشور به دوقسمت شرقی و غربی باشد و البته ویرانی و نابودی را برای ملت مسلمان آن رقم بزند.در تمام این مراحل سودان ( که   بیشترین تعداد حافظان کل قرآن در جهان اسلام را داراست) قربانی طرحی صهیونیستی _ غربی بوده است. طرحی که می تواند سرنوشتی مانند “لیبی” را برای آن رقم  بزند.

طی سالهای ۲۰۱۲ تا امروز سودان سومین کشور مسلمان (بعد از لیبی و سوریه) است که بر اساس طراحی دشمنان اسلام، به ورطه جنگ و نابودی افتاده و متأسفانه هنوز دخالتهای مستقیم و غیر مستقیم آمریکا، اروپا و رژیم اشغالگر قدس در رخدادهای اخیر سودان مورد توجه قرار نگرفته است!
  • نویسنده : دکتر محمد صادق کوشکی