پتروشیمی مارون، حامی نهضت سبز
پتروشیمی مارون، حامی نهضت سبز

به گزارش پایگاه خبری ندای دانش به نقل تجهیز نیوز و پتروهمکار و روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی مارون شرکت پتروشیمی مارون در راستای ایفای نقش سازنده جهت حفظ سرمایه های زیست محیطی، با خرید و کاشت ۱۰ هزار اصله نهال حرا در خوریات منطقه، بر تداوم رسالت پذیری و گسترش مسئولیت های اجتماعی، جامه […]

به گزارش پایگاه خبری ندای دانش به نقل تجهیز نیوز و پتروهمکار و روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی مارون شرکت پتروشیمی مارون در راستای ایفای نقش سازنده جهت حفظ سرمایه های زیست محیطی، با خرید و کاشت ۱۰ هزار اصله نهال حرا در خوریات منطقه، بر تداوم رسالت پذیری و گسترش مسئولیت های اجتماعی، جامه ی عمل پوشاند.

لازم به ذکر است که حرا نام درختی است در اندازه‌های ۳ تا ۶ متر با شاخ و برگ‌های سبز و روشن که در آب های شور زندگی می‌کند و نام علمی اش (Avicennia Marina) است.