نادر طالب زاده فراتر از یک روشنفکر (از روشنفکر ملی تا کنشگر تمدنی)
نادر طالب زاده فراتر از یک روشنفکر (از روشنفکر ملی تا کنشگر تمدنی)

طالب زاده از طریق فهم ماهیت رسانه مدرن و هویت هنرمندان، ورودی آگاهانه و مطالبه گرانه به عرصه هنر و رسانه داشت و همت خود را صرف شناسایی و برجسته‌سازی انسان‌های آزاداندیش و آزادمنش در سراسر دنیا کرد.

به گزارش پایگاه خبری ندای دانش به نقل  ترشیز خوان؛  مرحوم نادر طالب زاده از جمله روشنفکرانی است که با تکیه بر آموزه‌های فکری امام خمینی (ره) و متأثر از رویکردهای انقلابی شهید آوینی و تجربه زیسته در غرب، توانست پا را از عرصه مصلح ملی روشنفکری فراتر نهد و با جهشی پرفروغ از رویکردهای روشنفکری غرب گرایانه تا روشنفکری غرب ستیزانه گذر کند و به عنوان کنشگری در تراز انقلاب اسلامی به معنای فراملی و فرادینی ظاهر شود.

طالب زاده از طریق فهم ماهیت رسانه مدرن و هویت هنرمندان، ورودی آگاهانه و مطالبه گرانه به عرصه هنر و رسانه داشت و همت خود را صرف شناسایی و برجسته‌سازی انسان‌های آزاداندیش و آزادمنش در سراسر دنیا کرد.

طالب زاده با نقش آفرینی هنرمندانه و هوشمندانه خود از طریق تمرکز بر مبانی نظری توحیدی توانست؛ فطرت‌های آزادی‌خواهانه انسانی و اندیشه‌های آزاداندیشانه جهانی را مخاطب قرار داد و به یک “کنشگر تمدن ساز” در عرصه هنر اسلامی – انقلابی تبدیل شد.

از منظر طالب زاده و همفکرانش در رویکرد روشنفکری دین تمدن ساز؛ “دین ظرفیت موجده تمدن آرایی” و هم “نظام اسلامی قابلیت مبقیه تمدن سازی” جامع و مانع را دارد.