محمد صلاح، فوتبالیست مصری در بزرگترین تیم جهان لیورپول بازی می کند؛ در کنار زمین و در مهد بی دینی انگلیس نماز می‌خواند و بین دو نیمه در ماه رمضان افطار می کند و بهترین بازی را دارد و خیلی ها بخاطر بازی محشر ایشان و گل هایی که برای طرفداران تیم خود به ثمر می رساند مسلمان و نماز خوان شده اند.

به گزارش پایگاه خبری ندای دانش به نقل ترشیز خوان؛ محمد صلاح در بزرگترین تیم جهان لیورپول بازی می‌کند. محمد صلاح در کنار زمین و در مهد بی دینی انگلیس نماز می‌خواند و بین دو نیمه در ماه رمضان افطار می کند و بهترین بازی را دارد و خیلی ها بخاطر بازی محشر ایشان و گل هایی که برای طرفداران تیم خود به ثمر می رساند مسلمان و نماز خوان شده اند.

محمد صلاح با بازیکنان اسرائیلی دست نمی دهد و با اخلاق و رفتار شایسته‌ایی که دارد الگوی مردم جهان در دینداری و دفاع از مظلوم شده است.

همسر محمد صلاح فوتبالیست مصری نیز شخصیتی باحجاب است که افراد زیادی بخاطر این خانواده مذهبی در انگلیس در حال مسلمان شدن هستند.