پس از بررسی و نشست‌های متعدد در زمینه ارائه خدمات الکترونیک که یکی از شاخصه‌های «هوشمندسازی شهری» است و در راستای ارتقاء رفاه شهروندی فعالیت سامانه سیماک آغاز شد.

به گزارش پایگاه خبری ندای دانش به نقل گیل فام ،  تمامی فرایندهای عمرانی شهرداری بندر کیاشهر، اعم از صدور پروانه ساختمانی، پایان‌کار و گواهی عدم خلاف و پاسخ به استعلامات مختلف، از اول خرداد ۱۴۰۲، در سامانه سیماک انجام خواهد شد.

احداث زیرساخت‌های الکترونیکی از مولفه‌های «شهر هوشمند» است که شرایط بهینه‌ برای دسترسی آسان و پشتیبانی از استفاده‌کنندگان را فراهم خواهد نمود که در مدیریت نوین شهری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و پس از این با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت، فنی مهندسی و نقشه‌برداری و بهره‌گیری از امکانات دولت الکترونیک؛ بدون مراجعه به محل شهرداری امکان استفاده از این امکانات مقدور است.
گفتنی است شهرداری بندر کیاشهر، بنابر محوریت توسعه و رفاه شهروندی و تاکید بر شفافیت، اقدام به این کار کرده است.

لازم به توضیح است «هوشمندسازی شهری» یکی از مباحث مهمی بوده است که در برنامه ارائه شده توسط شهردار بندر کیاشهر به شورای اسلامی شهر، گنجانده شده بود و در راستای تحقق وعده، انجام شد.