ابتکار در مذاکرات
ابتکار در مذاکرات

در حال حاضر سخنی در خصوص میانجیگری روسیه در مذاکرات نیست که پاسخ محکمی به شائبه ایجاد شده در خصوص تبعیت ایران از سیاست های روسیه در مذاکرات دوره قبل می باشد و این مهم استقلال کشور در زمینه سیاست خارجی را ثابت می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری ندای دانش به نقل ترشیز خوان, آغاز دور جدید مذاکرات با وساطت پادشاه عمان مدتی است که به تیتر خبری روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها تبدیل شده و حدس و گمان‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد.

اما نکته ای که مهم است روند جدید دولت آقای رئیسی در نحوه تعقیب مذاکرات است. تیم دستگاه دیپلماسی کشور، در حال حاضر با کنار گذاشتن برخی از کشورها از جمله تروئیکای اروپایی در مذاکرات غیر مستقیم با ایالات متحده آمریکا، کشور عمان را به عنوان واسطه بین طرفین انتخاب کرده است که به نظر می‌رسد با توجه به بی‌عملی تروئیکای اروپایی در چندسال اخیر پاسخ مناسبی به اقدامات آنها می باشد.

همچنین در حال حاضر نیز سخنی در خصوص میانجیگری روسیه در این مذاکرات نیست که پاسخ محکمی به شائبه ایجاد شده در خصوص تبعیت ایران از سیاست های روسیه در مذاکرات دوره قبل می باشد که استقلال کشور در زمینه سیاست خارجی را ثابت می نماید.