به گزارش پایگاه خبری ندای دانش به نقل کلام قلم ، دکتر ملیکا ملک آرا با حکم رسمی از سوی دکتر حسین چناری رئیس محترم دانشکده بین المللی ابن سینا گرجستان به عنوان مشاور ارشد پژوهش و فناوری کالج منصوب گردید. متن حکم انتصاب به شرح ذیل می باشد: موضوع: معرفی مشاور ارشد پژوهش و فناوری کالج بین المللی […]

به گزارش پایگاه خبری ندای دانش به نقل کلام قلم ، دکتر ملیکا ملک آرا با حکم رسمی از سوی دکتر حسین چناری رئیس محترم دانشکده بین المللی ابن سینا گرجستان به عنوان مشاور ارشد پژوهش و فناوری کالج منصوب گردید.

متن حکم انتصاب به شرح ذیل می باشد:

موضوع: معرفی مشاور ارشد پژوهش و فناوری کالج بین المللی ابن سینا

با سلام و احترام

احتراما بدین وسیله: سرکار خانم دکتر ملیکا ملک آرا نظر به اینکه کالج بین المللی ابن سینا گرجستان شهر تفلیس تصمیم به توسعه امور پژوهشی و دستاوردهای علمی در کشور جمهوری اسلامی ایران تحت نظارت افراد مورد وثوق و مجرب گرفته که پس از تدوین شیوه نامه اولیه در سازماندهی و ساماندهی پروتکل های اجرایی گام برداشته است. لذا جنابعالی بعنوان مشاور ارشد پژوهش و فناوری کالج به مدت یکسال انتصاب می شوید.

امید است مجموعه تلاشهای قابل انجام منجر به حصول نتایج اثربخش گردد.

حسین چناری

کالج بین المللی ابن سینا واحد بین الملل بخش فارسی زبان