تلاش پهلوی پدر و پهلوی پسر در حذف حجاب و شکست هر دو
تلاش پهلوی پدر و پهلوی پسر در حذف حجاب و شکست هر دو

پهلوی پدر با زور و ارعاب میخواست به چادر پایان دهد پهلوی پسر با اشاعه فحشا و اقدامات نرم به دنبال حذف حجاب بود اما هر دو شکست خوردند.

به گزارش پایگاه خبری ندای دانش به نقل  ترشیز خوان؛ هدف دولت پهلوی مبارزه با حیات دینی مردم ایران بود و اگر کسی گمان کند شاه پدر به دنبال کشف حجاب و شاه پسر به دنبال آزادی مردم بود، این یک دروغ جدی است.

پهلوی پسر برای مبارزه با زیست عفیفانه جلوه خشن مبارزه را کمتر و به جای آن به  طور جدی به دنبال گسترش فواحش در کشور بود او  در کتاب «ماموریت برای وطنم» که در سال ۱۳۴۱ نوشته شده است، می‌گوید: «مسئله کشف حجاب نمونه‌ای از اقدامات اصلاحی پدرم بود و همین که پدرم از ایران خارج شد در اثر پاشیدگی اوضاع در دوران جنگ، بعضی از زنان مجددا به وضع اول خود برگشتند و از مقررات مربوط به کشف حجاب عدول کردند ولی من و دولت من از این تخطی چشم‌پوشی کردیم و ترجیح دادیم که این مسئله را به سیر طبیعی خود واگذاریم و برای اجرای آن به اعمال زور متوسل نشویم. امروز در شهرها و قصبات ایران زنان با حجاب دیده می‌شوند ولی روز به روز از عده این زنان می‌کاهد و به تدریج از میان می‌رود.» پس هدف پهلوی دوم مبارزه نرم با حجاب بوده است‌.

اهم فعالیت های ضد حجاب محمدرضا پهلوی

استفاده از سینما و فرهنگ به جای قوای قهریه

ازدیاد سینماها با فیلم های مستهجن و کم کردن خط قرمز های سانسور فیلم های مستهج

اختصاص سردرسینماها به تصاویر زنان بازیگر با پوشش های نامتناسب و تخریب زیست عفیفانه اجتماع

شکستن تمام حریم های اخلاقی با زنان عریان  در تئاترها  و جشن های هنر شیراز که در این مورد حتی غربی ها هم از این همه افراط شاه متعجب شده و تذکراتی داده اند و ممنوعیت استفاده از چادر برای دانش آموزان و دانشجویان و کارمندان دولتی

آنچه که باید همه بدانیم این است که ملت ایران هم جنگ سخت  و هم جنگ نرم مبارزه با حجاب را پشت سر گذاشته و در همان تاریخ منحوس پیروزی بزرگ‌انقلاب اسلامی را رقم زده اند