شاروم ۳ماهه چه کرد؟
شاروم ۳ماهه چه کرد؟

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ شرکت پتروشیمی ارومیه منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری ندای دانش به نقل افق تهران، شرکت پتروشیمی ارومیه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۱,۳۹۸ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴۶% افزایش داشته است. «شاروم» با سرمایه ثبت شده ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۹۷۸,۳۴۴ میلیون ریال سود محقق کرده است.