پتروشیمی فرابورسی پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۸۶ درصدی داد
پتروشیمی فرابورسی پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۸۶ درصدی داد

شرکت پتروشیمی ارومیه از پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه ۱۸۶ درصدی از محل سود انباشته خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری ندای دانش به نقل افق تهران، شرکت پتروشیمی ارومیه از برنامه افزایش سرمایه ۱۸۶ درصدی از محل سود انباشته خبر داد.

بر اساس این گزارش، “شاروم” در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۷۰ به ۲۰۰ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی در صورت موافقت از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی اعمال خواهد شد.