صادرات اسید کلریدریک شرکت پتروشیمی ارومیه به کشور آذربایجان
صادرات اسید کلریدریک شرکت پتروشیمی ارومیه به کشور آذربایجان

برای اولین بار صادرات اسید کلریدریک به کشور آذربایجان انجام گرفت. این کار مهم از زمان تولید این محصول برای اولین بار روی داده که موفقیت مهمی برای مجموعه بزرگ پتروشیمی ارومیه می باشد.

به گزارش پایگاه خبری ندای دانش به نقل افق تهران، برای اولین بار پس از اخذ مجوز کشور آذربایجان و نیز صدور مجوز صادرات از سوی سازمان غذا و داروی ایران صادرات اسید کلریدریک به این کشور انجام گرفت.

این کار مهم از زمان تولید این محصول برای اولین بار روی داده که موفقیت مهمی برای مجموعه بزرگ پتروشیمی ارومیه می باشد.