پروژه پلی آلومینیوم کلراید در پتروشیمی ارومیه با پیشرفت قابل توجه در حال اجراست
پروژه پلی آلومینیوم کلراید در پتروشیمی ارومیه با پیشرفت قابل توجه در حال اجراست

مدیرعامل شرکت پتروشیمی ارومیه در خصوص پروژه پلی آلومینیوم کلراید گفت: هم اکنون این پروژه با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی با قدرت رو به جلو حرکت کرده و امید است تا انتهای سال جاری بتوانیم به مرحله تولید این محصول پراهمیت و استراتژیک برسیم.

به گزارش پایگاه خبری ندای دانش به نقل  افق تهران، اکبر اسمعیلی مدیرعامل شرکت پتروشیمی ارومیه در جمع خبرنگاران با تاکید بر لزوم پرداخت بدهی‌ها به پتروشیمی ارومیه، از رسانه ها خواست به پتروشیمی برای دریافت مطالباتش کمک کنند.

در این مراسم که با حضور امیری مدیر روابط عمومی گروه سرمایه گذاری و صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس و به مناسبت روز خبرنگار برگزار گردید، افزود خبرنگاری جزو مشاغل سخت و طاقت فرسا بوده و تنها عشق به این کار رمز ادامه مسیر هست.

وی با بیان اینکه سازمان خدمات حمایتی از مشتری بالفعل و بالقوه پتروشیمی ارومیه است، اظهار کرد: با وجود طلبکاری از آنان اما با این حال با توجه به مسئولیت اجتماعی این مجموعه، به جهت جلوگیری از توقف تولید برای کشاورزان ،سولفات پتاسیم درخواستی آنان را تولید و تحویل داده و در آینده نزدیک طلب خود را از دولت خواهیم گرفت.

او با اشاره به اینکه درصدد ارتقای سطح سرمایه‌گذاری پتروشیمی ارومیه هستیم، ادامه داد: در حال توسعه و رشد این شرکت به سطح بالاتر با احداث و ایجاد واحدهای بزرگ و کوچک در این حوزه بوده و با کامل کردن زنجیره تامین و تولید در مسیر ارتقا این مجموعه هستیم.

اسمعیلی با بیان تاثیرات مخرب در تاخیر پرداخت بدهی‌ها گفت: عدم پرداخت به موقع بدهی‌ها موجب ایجاد مشکلات و پسرفت توسعه می‌شود اما پایان کار پتروشیمی نیست.

وی در خصوص پروژه پلی آلومینیوم کلراید گفت: هم اکنون این پروژه با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی با قدرت رو به جلو حرکت کرده و امید است تا انتهای سال جاری بتوانیم به مرحله تولید این محصول پراهمیت و استراتژیک برسیم.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی ارومیه افزود: ماهیانه حدود یک هزار میلیارد ریال برای خوراک خاک پتاس هزینه می‌کنیم که در صورت عدم تامین آن با کاهش تولید روبرو شده ولی در ادامه با بیان ارزش تولید کود سولفات آمونیوم یادآور شد: این محصول ‌پتروشیمی ارومیه در نوع خود بهترین محصول تولیدی در کشور است که همین امر نیاز به توسعه آن را ضروری کرده است

مدیرعامل پتروشیمی ارومیه با اشاره به اینکه سرمایه ثبت شده شرکت میزان ۷۰۰ میلیارد ریال بوده و بدنبال افزایش این سرمایه بوده و در صدد رساندن آن به رقمی بیش از ۲ هزار میلیارد ریال هستیم در ادامه با اشاره به اینکه ایجاد شهرک ملامین در حال مطالعات مجدد است افزود: در این راستا بخش خصوصی نیز باید در پایین‌دست سرمایه‌گذاری کنند.

در انتهای این مراسم از زحمات تلاشگران عرصه خبر و اصحاب رسانه تجلیل و تقدیر بعمل آمد.