فراماسون‌های لائیک ترکیه چطور اسلامبول را تبدیل به استانبول کردند؟!
فراماسون‌های لائیک ترکیه چطور اسلامبول را تبدیل به استانبول کردند؟!

تغییر افکار، تغییر رفتار، تغییر باورها و تغییر ساختارها چهار گزینه‌ایی است که در برنامه‌ریزی و دستور کار اندیشکده‌های دشمنان اسلام قرار گرفته است. جزوه‌ای از سازمان سیا توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) کشف شد که برای حدود 50 سال آینده مردم جمهوری اسلامی ایران برنامه ریزی کرده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری ندای دانش به نقل  ترشیز خوان؛ اسلامبول وقتی خواست بشود استانبول، فراماسونرهای لائیک در ترکیه اسلام‌زدایی کردند.

ممنوعیت استخدام و تحصیل و تدریس باحجاب‌ها در دوائر دولتی و دانشگاه‌ها و مدارس

خلع لباس ملاها در خیابان‌ها

موزه شدن مسجد بزرگ اباصوفیا

تاسیس دیسکوها فقط در یک میدان یوسف پاشا در ترکیه ۱۴ دیسکو و شراب فروشی افتتاح کردند».

اما برای ایران:

آندلس سازی و ترکیه سازی جمهوری اسلامی هم در دستور کار دشمنان است و در حال اجرا. تغییر ذائقه و تفکر مردم سالهاست در دستور کار سرویسهای اطلاعاتی دشمنان قرار گرفته. چندسال قبل، جزوه‌ای از سازمان سیا توسط سربازان گمنام امام زمان کشف شد که برای حدود ۵۰ سال آینده مردم جمهوری اسلامی برنامه ریزی کرده‌اند. برنامه ریزی دشمن و اندیشکده‌های آن و سرویس‌های اطلاعاتی آنان برای ایران ۴ گزینه بود که باید پله_پله اتفاق می‌افتاد:

تغییر افکار

تغییر رفتار

تغییر باورها

تغییر ساختارها

وقتی به این چهار گزینه دقت کنیم خواهیم دید که فکر مردم عوض شود، رفتار هم عوض می‌شود، و رفتار عوض شود باور عوض می‌شود و باور به انقلاب و اسلام عوض شود، ساختار کشور با رای مردمی که رفتار و باور و تفکرشان عوض شده، عوض میشود.

سالهاست هشدار دادیم که جریان نفوذی با نفوذ در ساختار گزینشی کشور به دنبال حذف فرزندان انقلاب از لایه‌های مدیریتی کشور است.