آرامش روانی جامعه در سایه حجاب
آرامش روانی جامعه در سایه حجاب

شهید مطهری در کتاب مسئله حجاب می‌فرمایند: «حیا و عفت و پوشش تدبیری است که خود زن با یک نوع الهام برای گرانبها کردن خود و حفظ موقعیت خود در برابر مرد به کار برده است.»

به گزارش پایگاه خبری ندای دانش به نقل  ترشیز خوان؛ شهید مطهری در کتاب مسئله حجاب می‌فرمایند: «حیا و عفت و پوشش تدبیری است که خود زن با یک نوع الهام برای گرانبها کردن خود و حفظ موقعیت خود در برابر مرد به کار برده است.» پوشیده بودن زن موجب کرامت و احترام بیشتر اوست زیرا او را از تعرض افراد جلف فاقد اخلاق، مصون می‌دارد.

از دلایل وجوب حجاب ایجاد آرامش روانی و امنیت روحی در جامعه است،حجاب و آزادی معاشرت‌های بی‌بندوبار میان زنان و مردان هیجان‌ها و التهاب‌های جنسی را فزونی بخشیده و حرص و ولع آن را در بین افراد افزایش می‌دهد. حجاب و پوشش مناسب زنان زمینه آسیب پذیری مردان را کم می‌کند. نگاه به زیبایی‌های زنان اگر به مرحله ناهنجاری هم نرسد انحراف از مسیر حق بوده و خروج از دایره کرامت انسانی محسوب می‌شود.

شرافت زن اقتضا می‌کند هنگامی که از خانه بیرون می‌رود متین و باوقار باشد. در طرز رفتار و لباس پوشیدنش هیچگونه عمدی که باعث تحریک و تهیج شود به کار نبرد.در هنگام صحبت کردن جوری صحبت نکند که باعث تحریک مردان شود.

طبق بررسی آمارها، افراد بدحجاب بیشتر از دیگران در معرض خشونت وآسیب‌های اجتماعی هستند. رواج بدحجابی و بی‌حجابی توسط زنان و دختران یک جامعه به ویژه در جوامع اسلامی علاوه بر پیامدهای اجتماعی باورها و ارزش‌های اعتقادی مردم را نیز دچار آسیب می‌کند. فلسفه جرم انگاری رعایت نکردن حجاب شرعی نیز، پاسداری از امنیت اخلاقی جامعه است که اخلال در آن زمینه ساز جرایم بسیار دیگری است.

  • نویسنده : طیبه خسروشاهی