ثبت نام آزمون (EPT) بهمن ماه ۱۴۰۲ تا ساعت ۲۴ روز جاری ۱۷ بهمن ماه تمدید شد و بعد از مهلت اعلام شده دیگر تمدید نخواهد شد.

سرویس دانشگاه پایگاه خبری ندای دانش؛ ثبت نام آزمون (EPT) بهمن ماه ۱۴۰۲ تا ساعت ۲۴ روز جاری ۱۷ بهمن ماه تمدید شد و بعد از مهلت اعلام شده دیگر تمدید نخواهد شد.

این آزمون روز جمعه مورخ ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۲ هم زمان در شهرهای تهران , تبریز , مشهد , اهواز , اصفهان , شیراز , کرمانشاه , رشت , کرمان , کرج , ساری , یزد و زنجان جمعا ۱۳ حوزه  خواهد شد.

کلیه دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی می توانند در صورت تمایل با مراجعه به سامانه مرکزسنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به  نشانی https://english.iau.ac.ir/ept نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

اطلاع رسانی و پاسخگوئی مرکز سنجش،پدیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاداسلامی

  • نویسنده : محمدحسن پیشداد