مراسم استقبال از نودانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر با حضور هیئت رئیسه، مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه، دانشجویان جدیدالورود و تعدادی از مسئولان شهرستان به‌منظور آشنایی نودانشجویان با مقررات آموزشی، دانشجویی و پژوهشی این واحد دانشگاهی برگزار شد.

سرویس دانشگاه پایگاه خبری ندای دانش، مراسم استقبال از نودانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر با حضور هیئت رئیسه، مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه، دانشجویان جدیدالورود و تعدادی از مسئولان شهرستان به‌منظور آشنایی نودانشجویان با مقررات آموزشی، دانشجویی و پژوهشی این واحد دانشگاهی برگزار شد.

سیدمرتضی کاظمی معاون علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر در این آیین خلاصه‌ای از مقررات آموزشی را تشریح و سپس مدیران گروه‌های آموزشی واحد کاشمر را معرفی کرده و مسئولان نیروهای انتظامی درباره موضوعات اجتماعی صحبت کردند.