ارتقای ۳ رتبه‌ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر
ارتقای ۳ رتبه‌ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر از اعطای گواهینامه ارتقاء رتبه به این دانشگاه در ارزیابی سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ توسط سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و این واحد دانشگاهی در ارزیابی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ با سه رتبه ارتقاء از رتبه ۱۶ به رتبه ۱۳ رسید .

سرویس دانشگاه پایگاه خبری ندای دانش ؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر در ارزیابی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ با سه رتبه ارتقاء از رتبه ۱۶ به رتبه ۱۳ رسید .

سیدمحمد جوادموسوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر به خبرنگار پایگاه خبری ندای دانش گفت: در گواهینامه صادر شده از جانب معاون توسعه و مدیریت سازمان و مدیرکل دفتر برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی ، ضمن قدردانی از زحمات دست اندرکاران این واحد دانشگاهی آمده است که با عنایت به اقدامات تحولی انجام گرفته و حرکت هایی که آغاز شده است در راستای محورهای راهبردی سند تحول و تعالی دانشگاه و با هدف اعتلای جایگاه واحدهای دانشگاهی و به استناد مصوبه هیات امنای دانشگاه در خصوص رتبه های ۲۶ گانه واحدها و مراکز آموزشی، با توجه به احراز شرایط لازم بر اساس شاخص های زیرساختی فرآیندی در حوزه های مختلف و تصویب در جلسه شورای معاونین و تایید ریاست دانشگاه آزاد اسلامی با ارزیابی صورت گرفته این واحد دانشگاهی در مجموع از رتبه ۱۶ به رتبه ۱۳ ارتقاء یافت.

سیدمحمد جوادموسوی با تبریک این موفقیت مهم به اساتید، کارکنان و دانشجویان واحد کاشمر افزود: ارتقاء ۳ رتبه ای دانشگاه نشان دهنده حرکت رو به جلو و تحول در سمت و سوی درست آن است و این مهم گویای آنست که تمامی تلاش ها قطعا اول مورد رضای خداوند قرار می گیرد و دست اندرکاران نیز مسائل دانشگاه را زیر ذره بین دارند.

درحال حاضر دانشگاه آزاداسلامی واحد کاشمر با بیش از ۳۳ سال سابقه و ۳۳۰۰ دانشجو فعال  به عنوان بزرگترین و باسابقه ترین دانشگاه و مرکزآموزش عالی منطقه ترشیز شناخته می شود که با ۲۵هزار دانش آموخته نقش بسزایی در تربیت نسل جوان، کارآمد و متخصص در کاشمر و کشور دارد.

در متن گواهی نامه ارزیابی آمده است :

بسمه تعالی گواهی نامه اعطای رتبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر در ارزیابی سال ۱۳۰۳ – ۱۴۰۲ و در راستای محورهای راهبردی سند تحول و تعالی دانشگاه و باهدف اعتلای جایگاه واحدهای دانشگاهی و به استناد مصوبه هیات امنای محترم دانشگاه درخصوص رتبه های ۲۶گانه واحدها و مراکز آموزشی ضمن قدردانی از مساعی دست اندرکاران آن واحد با عنایت به اقدامات تحولی انجام گرفته و حرکت هایی که آغاز شد است باتوجه به احراز شرایط لازم بر اساس شاخص های زیر ساختی، فرآیندی در حوزه های مختلف و تصویب در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ شورای معاونین و تایید ریاست محترم دانشگاه به موجب این گواهی رتبه آن واحد دانشگاهی در ارزیابی سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ به شرح زیر اسلام می گردد: ارتقاء دو رتبه ی تحولی و اعطای یک رتبه حرکت در مسیر رشد ” در مجموع حائز رتبه ۱۳ ” امید است در سال جاری نیز با تلاش مضاعف کلیه عوامل پر تلاش آن واحد (اعضای هیات علمی، کارکنان …) و بهره گیری از سایر ظرفیت های موجود و برنامه های مورد نظر بر اساس سند تحول و تعالی، گام های موثری در جهت تثبیت رتبه به در دوره مالی جاری و ارتقای رتبه کسب شده آن واحد دانشگاهی در دوره مالی آتی برداشته شود

محسن امینی: مدیرکل دفتر برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی

داریوش جاوید: معاون توسعه و مدیریت سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

  • نویسنده : محمدحسن پیشداد