عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در جمع دانشمندان برتر جهان قرار گرفت
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در جمع دانشمندان برتر جهان قرار گرفت

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاداسلامی اراک در جمع دانشمندان برتر رشته مهندسی کامپیوتر جهان قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از واحد اراک، دکتر جواد اکبری ترکستانی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در رتبه بندی علمی دانشمندان برتر جهان در سال ۲۰۲۰ که توسط دانشگاه استنفورد انجام گرفت […]

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاداسلامی اراک در جمع دانشمندان برتر رشته مهندسی کامپیوتر جهان قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از واحد اراک، دکتر جواد اکبری ترکستانی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در رتبه بندی علمی دانشمندان برتر جهان در سال ۲۰۲۰ که توسط دانشگاه استنفورد انجام گرفت و نتایج آن در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۰ در مجله PLOS منتشر شد، جزء دانشمندان برتر رشته مهندسی کامپیوتر قرار گرفت.

دکتر اکبری دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک است که موفق به چاپ بیش از ۶۰ عنوان مقاله در مجلات معتبر علمی با نمایه آی اس آی، چاپ بیش از صدها عنوان مقاله در همایش ها و کنفراس های معتبر ملی و بین المللی و چاپ سه عنوان کتاب به زبان انگلیسی شده است.

وی در سال ۱۳۹۳ به عنوان پژوهشگر برتر کشور در گروه فنی و مهندسی و چندین دوره به عنوان پژوهشگر برتر در سطوح استانی و کشوری معرفی شد.

دکتر اکبری در رتبه بندی علمی دانشمندان برتر جهان در سال ۲۰۲۰ که توسط دانشگاه استنفورد انجام گرفت و نتایج آن در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۰ در مجله PLOS منتشر شد جزء دانشمندان برتر رشته مهندسی کامپیوتر قرار گرفت.

انتهای پیام/