۱۴ آذر شروع ثبت نام، انتخاب رشته و پذیرش دانشجو بدون آزمون (صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی) در مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۴۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی
۱۴ آذر شروع ثبت نام، انتخاب رشته و پذیرش دانشجو بدون آزمون (صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی) در مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۴۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی

ثبت نام و پذیرش رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته نیمسال دوم از روز یکشنبه 14 آذر ماه آغاز و تا تاریخ چهارشنبه 24 آذر ادامه خواهد داشت

ثبت نام، انتخاب رشته و پذیرش برای آن دسته از رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی که در مقاطع کارشناسی پیوسته  و کاردانی ناپیوسته نیمسال دوم  پذیرش آنها به صورت صرفاً براساس سوابق تحصیلی است، از روز یکشنبه ۱۴ آذر ماه آغاز و تا تاریخ چهارشنبه ۲۴ آذر ادامه دارد.

داوطلبان می توانند همزمان با آغاز ثبت نام با مراجعه به سامانه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی    www.azmoon.org  ابتدا دفترچه راهنمای ثبت نام را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی ، در صورت تمایل و داشتن شرایط با  تهیه کارت اعتباری نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نمایند.

روابط عمومی مرکز سنجش ،پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی