طرح راهبردی و عملیاتی ۱۲ بندی چین برای حل بحران اوکراین به عنوان یکی از محدود طرح ها با قابلیت عملیاتی شدن می‌تواند درخور توجه و تحلیل برای نهادهای بین‌المللی جهت رفع هرچه زودتر بحران پیش آمده باشد.

به گزارش پایگاه خبری ندای دانش و به نقل از  ترشیز خوان؛ مذاکره و دیپلماسی تنها راه کار حل بحران اوکراین است و در همین راستا چین، طرح راهبردی و عملیاتی ۱۲ بندی برای حل بحران اوکراین ارائه کرده که حل بحران های انسانی، تامین امنیت تمام طرف های درگیر و احترام به قوانین و حقوق بین المللی باید از اولویت ها برای طرفین باشد.

در حالی که چند روزی بیشتر از سفر مقامات ارشد سیاست خارجی چین به روسیه سپری نمی شود، پیشنهاد ۱۲ ماده ای ارائه شده از سوی مقامات چینی را می توان در کنار قابلیت عملیاتی بودن آن یکی از کاملترین و جامع ترین طرح ها برای حل فصل مناقشه اوکراین دانست.

مقامات چینی در این طرح پیشنهادی ضمن تاکید بر آغاز زودهنگام مذاکرات صلح، تنها راه کار حل این بحران را مذاکره و دیپلماسی می دانند.

چینی ها با تاکید بر بحران های انسانی پیش آمده برای دو طرف درگیر در این تخاصم هشدار می دهند که دامنه این بحران های انسانی می تواند از این نیز گسترده تر شود و مناطق دیگر جهان را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد.

لذا در این طرح ضمن تاکید بر حفظ امنیت تمام طرف های درگیر در این مناقشه خواستار پرهیز از تفکرات جنگ طلبانه شده است و هشدار داده شده است که در صورت ادامه این روند می توان شاهد گسترش رقابت تسلیحاتی و حتی اتمی در سطح منطقه و جهان بود.

در این طرح پیشنهادی از طرف های درگیر در این تخاصم و حامیان هر طرف خواسته شده است که به قوانین و حقوق بین المللی احترام بگذارند تا از این طریق بتوان زودتر به صلح پایدار جهانی دست یافت.

در ادامه پیشنهادات مطروحه پکن از تمام طرف های درگیر در این بحران خواسته است تمام تلاش خود را برای حفظ همکاری های بین المللی خصوصا در حوزه غلات، مواد غذایی و انرژی انجام دهند که حدالامکان از سرایت آثار این نبرد به دیگر مناطق جهان کاسته شود، در انتها نیز مقامات چینی تاکید کرده اند که هرچه زودتر و عاجلا می بایست تحریم های یک جانبه و خارج از چهارچوب سازمان های بین المللی متوقف شده تا هر دو طرف درگیر علاقه به حضور پای میز مذاکره را داشته باشند.

حال آن که این طرح نیز همانند بسیاری از طرح های پیشنهادی برای دست یابی به صلح در مناقشات بین المللی احتمالا کاستی ها و مخالفان خود را خواهد داشت اما به عنوان یکی از محدود طرح ها با قابلیت عملیاتی شدن می تواند درخور توجه و تحلیل برای نهادهای بین المللی جهت رفع هرچه زودتر بحران پیش آمده باشد.

  • منبع خبر : https://torshizkhan.ir/?p=8135