پنج شنبه, ۴ مرداد , ۱۴۰۳ Thursday, 25 July , 2024
برنامه هفتم
حداکثر سن بازنشستگی برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد ۶۵ سال 31 ارد 1402
لایحه برنامه هفتم توسعه

حداکثر سن بازنشستگی برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد ۶۵ سال

طبق لایحه برنامه هفتم توسعه حداقل سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور برای زنان ۴۵ و مردان ۵۰ سال‌ و حداکثر سن بازنشستگی برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد ۶۵ سالتعیین شده است.