سه شنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۳ Tuesday, 25 June , 2024
روشنفکر
روشنفکران بیگانه با جامعه 27 خرد 1402
یادداشت/ فرهاد قنبری

روشنفکران بیگانه با جامعه

روشنفکر ایرانی قبل از تلاش برای شناخت تاریخ و فلسفه غرب، باید تاریخ و اندیشه، سرزمین خود را واکاوی کند و قبل از شناخت هنر و فکر و اندیشه در غرب باید موسیقی و معماری و شعر و خطاطی و سایر هنرهای سرزمین خود را بشناسد تا با درکی عمیقتر از «جهان خویش» به این آگاهی برسد که چگونه می تواند از علم و فلسفه و جریان های فکری و هنری و سیاسی مدرن غرب برای جامعه خود و باز کردن گره های اجتماعی و فرهنگی خود استفاده کند.