پنج شنبه, ۴ مرداد , ۱۴۰۳ Thursday, 25 July , 2024
مرداد
22 مرد 1402

برخی دانشمندان معتقدند که علت چپ‌دستی برخی افراد هیچ ارتباطی با مغز ندارد وبر این باورند که علت چپ‌ دستی، مرتبط با نخاع است، پیش از آن بر این عقیده بودند که تفاوت‌های ژنتیکی نیمکره راست و چپ مغز عاملی برای این موضوع است. در نهایت هیچ شواهدی که نشان دهد چپ‌دست‌ها به‌لحاظ جسمی یا روانی دارای محرومیت هستند، وجود ندارد. برای بعضی مردم راست دست جالب است وقتی یک چپ دست را می‌بینند که با دست چپ کارهایش را انجام می دهد، دوست دارند که نحوه نوشتن، به دست گرفتن وسایل و... را توسط آن‌ها ببینند، کاری که خودشان با دست چپ‌شان نمی‌توانند انجام دهند.