سه شنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۳ Tuesday, 25 June , 2024
نظام وظیفه
جزییات معافیت مشمولان دارای ۳ و ۴ فرزند و کسر خدمت سربازان متأهل 16 خرد 1402

جزییات معافیت مشمولان دارای ۳ و ۴ فرزند و کسر خدمت سربازان متأهل

سرهنگ مهرداد پناهپوریان معاون وظیفه عمومی نیروی انتظامی استان اصفهان جزییات معافیت مشمولان غایب و غیر غایب دارای ۳ و ۴ فرزند از خدمت وظیفه عمومی را مطرحکرد.