پنج شنبه, ۴ مرداد , ۱۴۰۳ Thursday, 25 July , 2024
نوزاد
پنج قلوهایی که نامشان مزین به نگاه رهبری شد 23 مرد 1402

پنج قلوهایی که نامشان مزین به نگاه رهبری شد

محمود در این روزها که یک پسر ۶ ساله هم دارد و برای وضع حمل همسرش مدتی است که به تهران آمده، در گفت و گو با ایرنا می گوید: پدر ۶ بچه شدن در این روزگار خیلی سخت است اما من به بچه هایم عشق می ورزم چرا که آنها را هدیه خدا می دانم.