سه شنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۳ Tuesday, 25 June , 2024
هموفیلی
لزوم قرار گرفتن فاکتور هشت در چک لیست ترالی اورژانس های پیش بیمارستانی و آمبولانس های کد دار تیپ A سطح کشور 17 مرد 1402

لزوم قرار گرفتن فاکتور هشت در چک لیست ترالی اورژانس های پیش بیمارستانی و آمبولانس های کد دار تیپ A سطح کشور

عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران خواستار رفع فوری کمبود داروهای فاکتور 8 و 9 و قرارگیری ، مصوب و استاندارد سازی عملیات های تریاژ و قرارگیری فاکتور هشت بیماران خاص هموفیلی در چک لیست ترالی های اورژانس های پیش بیمارستانی و آمبولانس های کد دار تیپ A سطح کشور شد.