چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳ Wednesday, 24 July , 2024
تبلیغات
29 مرد 1402

اهمیت تبلیغات نوین در آموزشگاه های آزاد / دکتر حسین چناری

امروزه حفظ سهم بازار برای بقا و به دنبال آن کسب سهم بیشتر از بازار به هدف اصلی مدیران موسسات آموزشی و دانشگاه ها تبدیل شده است. دستیابی به این هدف، متضمن داشتن یک استراتژی رقابتی مناسب بوده و به همین دلیل است که مدیران آموزشگاه ها و دانشگاه های مختلف، استفاده از تکنیک های نوین بازاریابی را جزیی از فعالیت های اجتناب ناپذیر خود قرار داده اند.