چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳ Wednesday, 24 July , 2024
فن بیان
گفتگویی اختصاصی با مدرس فن بیان جناب دکتر علی آقاجری 29 مرد 1402

گفتگویی اختصاصی با مدرس فن بیان جناب دکتر علی آقاجری

فن بیان در واقع همان توان سخن گفتن است. فن بیان یک فن و مهارت است که همه ما بدان نیازمندیم. در برقراری ارتباط و داشتن روابط عمومی خوب ، نیاز به فن بیان خوبی داریم. در واقع فن بیان عالی ترین نوع ارتباط کلامی انسانی است.

اهمیت فن بیان و مهارت های کلامی برای مدیران / دکتر علی آقاجری 18 مرد 1402

اهمیت فن بیان و مهارت های کلامی برای مدیران / دکتر علی آقاجری

فن بیان، پرحرفی و چرب زبانی یا حاضر جوابی کردن نیست، فن بیان حتی داشتنِ یک صدای خوب هم نیست؛ بلکه این است که با یادگیری پارامترهایی بدانید چه مطلب یا سخنی را در چه بازه زمانی و به چه شیوه ای بر زبان آورید و منظورتان را به طور شفاف بیان کنید و یک محتوای ارزشمند در اختیار مخاطبان خود قرار دهید. ارسطو، فن بیان را به عنوان توانایی