چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳ Wednesday, 24 July , 2024
مصر
چرا برقراری رابطه ایران و مصر مهم است؟ 23 خرد 1402
دکتر تقوی نیا

چرا برقراری رابطه ایران و مصر مهم است؟

ایران و مصر دو قطب فرهنگی، سیاسی ، فکری و تمدنی جهان اسلام هستند که همکاری میان آنها تاثیرات چشمگیر و دراز مدتی بر دنیای اسلام خواهد داشت و طرفین می توانند در راستای تقریب مذاهب و مبارزه با خطر سلفی گری تشریک مساعی نمایند.