چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳ Wednesday, 24 July , 2024
هیأت نظارت
الزام درج کد اعلام وصول در پایگاه های خبری دارای مجوز و رعایت ماده ۱۶ قانون مطبوعات 18 اسف 1401
پایگاه های خبری دارای مجوز بدانند

الزام درج کد اعلام وصول در پایگاه های خبری دارای مجوز و رعایت ماده ۱۶ قانون مطبوعات

پایگاه های خبری دارای مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات ، برای رعایت ماده 16 قانون مطبوعات می بایست نسبت به در درج کد اعلام وصول در پایگاه خود اقدام کنند .